Hvem er projektpartnere?

 

Vi er et konsortium af 4 partnere fra forskellige dele af Europa (Rumænien, Frankrig og Danmark) med en international specialist balance (medicinsk, uddannelsesmæssig, teknologisk) og med højt kvalificeret specialister i rehabilitering, erhvervsuddannelse, læringsapplikation udviklere med et stående ry af at give elevcentreret programmer af sundhedsuddannelse (tværfagligt hold, høj grad af interaktivitet).

Partnerne er blevet udvalgt for at sikre dækningen af alle faser af den komplette rehabiliteringsproces for børn og unge med erhvervet hjerneskade.


P1: ”Dr. Nicolae Robănescu” National Klinik Pædiatrisk Rehabilitering Center – Rumænien – Projektleder

logo ro

Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu” (CNCRNC) er en høj top center som fortsætter traditionen fra den første Rumænske funktionelle rehabilitering afdeling for børn med neuro-psykisk motoriske mangler, etableret af Dr. Nicolae Robănescu i 1968.

CNCRCN er en offentlig institution hvor patienter nyder godt af høj kvalitet medicinske servicer baseret på professionalisme af det terapeutiske hold og det moderne udstyr succesfuldt brugt i centeret.

Vi har 114 senge hvor indlagte eller ambulance patienter kan blive behandlet.

I vores center genopretningsbehandlinger henvendt til børn med cerebral parese, følgevirkninger af hjerneskader eller rygmarvsskader, perifer parese, efterfølger af meningoencephalitis, rygmarvsbrok, global udviklingsforsinkelser, myopatier, sensorisk-motoriske neuropatier, genetiske syndromer, muskel eller skelet dysfunktioner, knogletumorer eller nervesystemtumorer.

Det terapeutiske hold indeholder: læger specialiseret i pædiatri, rehabilitering, neurologi, intensiv pleje, radiologi, fysioterapeuter, psykologer, taleterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejesker og sidst men ikke mindst forældre. Vi arbejder sammen med at tilpasse programmerne efter behovene for hvert barn for at udforske nye terapeutiske tilgange og finde de rigtige resurser for at støtte bedring af vores patienter.

Vi tilbyder vores patienter ultramoderne undersøgelser: elektroencefalografi, elektromyografi, hofte ultralyd hos nyfødte og spædbarn, osteodesitometri, laboratorieundersøgelser, rygradundersøgelser, medicinsk billeddannelse, multifunktionel gang analyse, G-WALK, plantar støtte, kropsvurdering og balance 3D Dynamisk Goniometri.

Vores patienter nyder fra unik robot bedring behandlinger i Rumænien igennem varieteten af patologies vi adresserer. Således, bruger vi øvre lem bedringsenheder (Armeo, Armotion, Pablo, Diego, Myro), rygrad  (T-Bed, forlængelsesmasse), gangart (G-EO, Lokomat, Walker View, Andago, Erigo, Hidro Physio, Motomed), balance (Iso-shift, Prokin), kognitiv stimulering (Nirvana) og synkning (Vital Stim),

Kontakt

www.recuperarecopii.ro


P2: Fundament ILDYS – Frankrig

ildys

 

ILDYS Fonden er både en regional og national reference center for pædiatrisk rehabilitering som specialiserer i behandling af børn med motorisk handicap og erhvervet hjerneskade. Det kombinerer forpligtelsen og færdighederne hos over 1.300 fagfolk fra sundhed, social og medicinsk-social sektorer i Brittany (Frankrig). Mere end 10.000 patienter og brugere modtager pleje, rehabilitering og social og professionel genindsættelse træning hvert år; ”Ty Yann” centeret velkommer 100 børn og familier hver uge. Målet for fonden er at give høj kvalitet rehabilitering for børn med handicap, samt at foretage forskning og give uddannelse i området af udviklingsrehabilitering, både nationalt og internationalt.

Arbejdet, der afhænger af lokale, nationale og internationale netværk er centeret indenfor 4 vigtigste steder i Brest (Frankrig): ILDYS Fonden, Brest Universitet Hospital, LaTIM (INSERM UMR 1101, Laboratorie for Sundhedsbearbejdning: en nationalt mærket forskningsenhed), og det europæiske universitet i Brittany. Mere specifikt afdelingen af pædiatrisk rehabilitering pædiatrisk rehabilitering har bygget stærkt samarbejde med Brest Universitet Hospital, giver adgang til specialafdelingerne i neonatal og pædiatrisk intensiv pleje, pædiatrisk neurologi, pædiatrisk ortopædkirurgi og pædiatrisk onkologi samt medicinsk billeddannelse enhed (US, CT scanner, MRI og EOS system) for hjerne og muskulær skeletale evalueringer, neurofysiologi enhed (EMG og søvn og vågne EEG), botulinum toksin injektioner, 3D motion analyse lab osv. Samarbejde med LaTIM giver adgang til forskningsingeniører og medicinske videnskabelige færdigheder (information teknologier, digitale teknologier, motion analyse, 3D billeddannelse, virtuel virkelighed osv.) og innovativ og avanceret forskning fokuseret på børn med neuro-muskelære skelet funktionsnedsættelser.

Team Members:

- Pr Sylvain Brochard, MD, PhD, pediatric PRM

- Dr Louise Mauroux, MD, pediatric PRM
- Dr Valentine Charton, MD, pediatric PRM
- Gwenael Gueret, MD student, PRM
- Sébastien Desvent, Manager,
- Laëtitia Gueganton, PhD, Administrative Coordinator


P3: Hjerneskadecenter Virum – Danmark

Hjerneskadecenter Virum Logo RGB (002)

Hjerneskadecenter Virum

​Hjerneskadecenter Virum er et tværfagligt specialiseret  rehabiliteringscenter for børn og unge med erhvervet hjerneskade. Vi tilbyder neuro-rehabilitering, der er individuelt tilpasset barnet i et tæt samarbejde med familie og fagfolk.​​

Rehabiliteringen og genoptræningen foregår på centret i et intensivt dagtilbud eller  lokalbaseret i barnets eller den unges​ nærmiljø. Hjerneskadecenteret tilbyder også konsulentydelser i form af supervision, vejledning og undervisning. ​​​

​​Hjerneskadecenter Virum er en del af VISOs specialistnetværk og løser opgaver i hele landet.

Læs mere på www.hjerneskadecentervirum.dk


P4: Det Europæiske Hus – Danmark

DEH

Socialt ansvar på tværs af grænserne: Alle har ret til at deltage i deres samfund!DEHs formål er at bidrage til at gøre det til virkelighed

OM DEH

  • DEH er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser
  • DEH arbejder for social integration - at skabe bedre muligheder for, at folk kan deltage i deres (lokale) samfund
  • DEH er baseret på retten til uddannelse og erhvervsuddannelse, arbejde og andre FN-standarder
  • DEH arbejder og har hjulpet med at støtte mange projekter og aktiviteter i mange lande, især Danmark, Østeuropa, Rusland og Centralasien
  • DEH er baseret på frivillig indsats både i det daglige og i projekterne
  • DEHs medlem er en række danske og internationale sammenslutninger
  • DEH har omkring 500 medlemmer og en bestyrelse på 9 medlemmer valgt på generalforsamlingen i april

DEH er en erfaren NGO, der arbejder med aktiviteter og projekter nationalt transnationalt i mere end 25 år. Hovedfokus er på empowerment og inklusionstiltag for mennesker i alle aldre, der er udsat for social udstødelse af en eller anden grund: Børn, unge og voksne med handicap, psykiske sygdomme, hjemløse og / eller andre sårbare grupper og enkeltpersoner. DEH arbejder med en fortalende og involverende tilgang baseret på "det betyder noget" og "det kan gøres" strategi, det vil sige at demonstrere, at sårbare mennesker har ret og er i stand til at deltage i deres fællesskab - leve, uddannelse, arbejde og samfund. DEH bygger på et stort netværk af erfarne konsulenter og senioreksperter fra alle samfundsområder (hvoraf mange har arbejdet med internationale / EU-projekter på alle niveauer samt med implementering af nationale og regionale offentlige tjenester og inden for DEHs fokusområder .

DEH arbejder for et aktivt civilsamfund som drivkraft i udviklingen af ​​integration sammen med markedet og de offentlige tjenester.

Læs mere her - http://europeanhouse.org/