Nhân viên của NGO Fontana  Tham Gia Chuyến Dã Ngoại Dành Cho Trẻ Đường Phố Cuả Nhóm Cây Mai Tổ Chức Tháng 1/2013

Một số thành viên Nhóm Cây Mai gần đây đã tham dự khóa đào tạo tìm hiểu kiến thức về "Lạm dụng tình dục trẻ em" được tổ chức trong khuôn khổ dự án "Ngày Mai Tươi Sáng" của Fontana, và Ms. Tăng Thanh Thảo - tư vấn viên của Fontan cũng đã tham gia sự kiện của Nhóm Cây Mai tổ chức cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ đường phố tại T.p Hồ Chí Minh - là chuyến dã ngoại tại công viên nước Đầm Sen, HCMC. Hoạt động này của Nhóm Cây Mai nhằm giúp giúp đỡ và kết nối những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ đường phố, giúp trẻ hiểu thêm về quyền trẻ em và mang lại cho trẻ cơ hội được gặp gỡ, giao lưu và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí mà các em không có điều kiện được hưởng như những trẻ em khác.

 

Picture1 Picture2 Picture3
Children really excited and enjoyed the excursion Group activities during excursion for the children Nearly 80 children joined the excursion in waterpark
Picture4 Picture5 Picture6
Half of the group at the start Here the volunteer team who are SWs, PEs, counselor and volunteers Here we are inside the waterpark
Picture7 Picture8 Picture9
The Difference Let hurry, we want to go playing Ms Thao-NGOF Counselor with the children
Picture10 Picture11 Picture12
Ms Thao, NGOF counselor having lunch with children Queuing infront entrance before going into the waterpark Quick breakfast before we go and enjoy
Picture13 Picture14 Picture15
Raising awareness of children about child rights Waiting before get into the waterpark We are in Dam Sen waterpark
Picture16 Picture17
We love the trip A volunteer giving guidance to the children before going inside the park