Abstinenssymptomer fra alkohol og andre afhængighedsskabende stoffer
Abstinens er en meget ubehagelig fysisk og psykisk tilstand, der indtræffer, når kroppen ikke får den mængde alkohol eller stof, den er blevet vant til.
Abstinenssymptomer indtræffer mellem 4 og 12 timer efter, at du er stoppet med at drikke eller indtage andre stoffer, eller når du har reduceret mængden i forhold til det, kroppen er vant til.

Symptomerne kan vare op til flere dage – for nerve- og sovemedicins vedkommende dog betydeligt længere afhængigt af hvor lang tid, du har brugt præparaterne og i hvilke mængder – og omfatter blandt andet:

  • kvalme og opkastninger
  • svedeture
  • rysteture
  • søvnløshed
  • rastløshed
  • uro
  • angst
  • muskelsmerter
  • krampeanfald

Ved fremskreden afhængighed kan man opleve et alvorligt abstinenssymptom kaldet delirium tremens, hvor du blandt andet hører eller ser ting, som ikke foregår i virkeligheden.

Ubehandlet kan delirium tremens være en livstruende tilstand.