Hvornår har man et alkoholproblem?
Alkoholafhængighed kendetegnes ved, at brugen af alkohol fører til betydelig forringet fysisk og psykisk livskvalitet, og at mindst tre af følgende hændelser er indtruffet i dit liv indenfor det seneste år:
Du har udviklet en tolerance overfor alkohol defineret som enten 
 • behov for en større mængde alkohol for at blive beruset eller
 • for i det hele taget at opleve en effekt af alkohol
Du oplever abstinens, når du
 • ikke drikker alkohol eller
 • når du drikker alkohol for at undgå eller lette abstinens
 • Du drikker alkohol i stadig større mængder over en længere periode, end du havde planlagt
 • Du vil gerne, men kan ikke nedsætte dit forbrug eller kontrollere det
 • Du bruger megen tid og energi på at skaffe dig alkohol, drikke det og komme dig, efter du har fået for meget
 • Du holder op med at deltage i fritids- eller sociale aktiviteter på grund af dit alkoholforbrug
 • Du fortsætter med at drikke, selvom du ved, det giver dig fysiske eller psykiske problemer
Du har et overforbrug af alkohol – og sandsynligvis brug for professionel rådgivning, såfremt:
 • Du fortsætter med at drikke, selvom alkoholforbruget har fået konsekvenser for dine sociale relationer
 • Du indtager alkohol i situationer, hvor alkoholforbruget er fysisk farligt
 • Dit alkoholforbrug forhindrer dig i at varetage vigtige rolleforpligtelser
 • Du har gentagne problemer med at overholde loven som følge af dit alkoholforbrug