Behandling af medicinafhængighed
Efter afsluttet primærbehandling er prognosen for den type patienter ligeså god som for en alkoholafhængighed
Rent faktisk forholder det sig således, at 8 ud af 10 patienter i behandling for kemisk afhængighed har et blandingsmisbrug.

Ikke blot af alkohol og piller, men også af rygeheroin, kokain, hash, ketogan, speed, crack, ecstasy og meget andet.
 
Beroligende medicin og sovemedicin
Gruppen benzodiazepiner er effektive midler til behandling af angst, nervøsitet, søvnløshed og epilepsi. Disse præparater er receptbelagt og udskrives med visse restriktioner.

Lægerne gør opmærksom på, at de kun skal anvendes i en begrænset tid, ofte kun nogle få uger, og at doseringen skal følges nøje.

Samtidigt betones det, at benzodiazepiner kan være afhængighedsskabende, og at de ikke skal tages i forbindelse med bilkørsel og aldrig sammen med alkohol.

Alligevel bliver nogle menneske afhængige af disse mediciner. En afhængighed, der er mindst lige så alvorlig som alkoholafhængighed.

Hvis disse så oven i købet blander alkohol og medicin, er der stor risiko for at få meget alvorlige sygdomstilstande.

Problemet med bezodiazepiner er, at de efter kort tids brug medfører psykisk og fysisk afhængighed samt toleranceøgning hos brugeren, og at afgiftning er både langvarig og besværlig.

Problemet er meget stort i Danmark – og det er meget skjult. Danskerne forbruger 200.000 døgndoser hvert eneste døgn. Blandingsmisbrug er et stigende problem, der komplicerer et afgiftningsforløb.