Danske links

www.hope.dk

HOPE er et "web-community" for alkoholmisbrugere/alkoholafhængige og pårørende og et samlingspunkt for informationer og erfaringer om skadeligt forbrug af alkohol. Desuden indeholder hjemmesiden en oversigt over behandlingssteder, rådgivningssteder, steder hvor man kan søge om støtte og omsorg samt meget, meget mere

Servicestyrelsen, udsatteenheden

Tidligere Videnscenter om Alkohol, der i dag indgår som et tema i det nyoprettede Videns og Formidlingscenter for Socialt Udsatte.

Statslige myndigheder

Velfærdsministeriet

Nyheder fra ministeriet. Projektdatabase. Videnscentre.

Oplysninger om: Lovinitiativer, gældende love og regler på området, spørgsmål til ministeren, fuldtekstpublikationer og statistiske oplysninger. Mange af disse dokumenter kan downloades.

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelses hjemmeside, med beskrivelser af kampagner, faktaoplysninger, alkoholrådgivning, publikationer (også fuldtekst).

Udviklingshæmmede og misbrug

Hjemmeside under Formidlingscenter Øst. Information om centerets projekt "Udviklingshæmmede og misbrug – metodeudvikling på tværs af sektorer".

Forskning

Socialforskningsinstituttet

Oversigt over SFI publikationer 1988-99 inddelt efter emner. Ét af emnerne er sundhedsforhold og rusmidler.

Statens Institut for Folkesundhed

Statens Institut for Folkesundhed er en selvstændig forskningsinstitut under Sundhedsministeriet. Instituttets formål er at gennemføre forsknings- og udredningsopgaver vedrørende befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion.

Center for Rusmiddelforskning

Centeret beskæftiger sig med rusmiddelforskning fortrinsvis med et samfundsvidenskabeligt/humanvidenskabeligt tilsnit. Alkoholforskningen har hidtil været den mest omfattende og har resulteret i en række publikationer om alkoholvaner, alkoholkultur, forbrugsdata og behandlingsrelaterede projekter.

http://www.vfcudsatte.dk/

Center for Alternativ Samfundsanalyse er et uafhængigt og tværfagligt analysecenter. Centret er stiftet af en kreds af forskere som et alternativ til de eksisterende forskningsmiljøer og konsulentfirmaer. Centret beskæftiger sig jævnligt med alkoholproblemstillinger.

Misbrugerbehandling

En faglig sammenslutning af psykologer, som arbejder indenfor misbrugsområdet. Siden indeholder selskabets nyhedsbrev, forsøgsrapporter, forskningsresultater, faglige artikler og debat.

www.alefa.dk

Hjælp til misbrugsproblemer, kurser, uddannelse og intervention.

Addikta. Tidsskrift for Addiktiv Medicin

Addiktiv medicin er læren om misbrugets facetter og dets behandling. Addikta er en informationsservice om misbrug og relaterede emner set fra behandlerens synsvinkel. Hjemmesiden skrives af læger, farmaceuter og sygeplejersker.

Sundhedssider

Doktoronline

Doktor Online er et dansk netside om helse og livskvalitet. Læger, psykologer og andre fagfolk besvarer spørgsmål.

Netdoktor

Omfattende dansk hjemmeside udarbejdet af journalister, læger og andre fagfolk på et forståeligt dansk. Under sygdomme slås op på alkoholisme. Her henvises til en række andre relevante steder på hjemmesiden samt henvisninger til patientforeninger m.m. Søgning af artikler foregår på engelsk i forskningsdatabasen Medline.

Netdoktor – sundhedstest

Underside på netdokters web-site. Her kan man selv teste genstandsantal og promille, om man har drukket for meget til at køre bil og evt. afhængighed.

Sund hele livet

Følger udviklingen på forebyggelsesområdet og formidler nyheder om centrale og regionale initiativer med relevans for regeringsprogrammet ”Sund hele livet”. Har bl.a. en fyldig kalenderoversigt. Siden drives af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sundhedsguiden

Sundhedsportal, som også indeholder et emne om alkohol. Denne side er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Sundhed

Sundhed.dk er en netværksorganisation, hvor en bred kreds af patientforeninger, autoriserede faggrupper og sygdomsbekæmpende organisationer arbejder sammen om at drive og udvikle portalen. I princippet ønsker sundhed.dk at inddrage samtlige offentlige sundhedsaktører for at skabe et brugerorienteret og uafhængigt sundhedsmedie.


Internationale organisationer
Her finder du links relateret til alkohol- og stofmisbrug.
USA

www.health.org

SAMHSA's National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information (NCADI) er USA's førende kilde til information om alkohol- og andet misbrug, samt forebyggelse og behandling på området.
NCADI, som er beliggende i Rockville udenfor Whasington, er et center for information under USA's social- og sundhedsministerium. Hjemmesiden indeholder et stort udvang af bl.a. litteraturhenvisninger, forskningsresultater, data og statistikker om alkohol- og stofmisbrug.

National Institute on Alcohol and Alcoholism – www.niaaa.nih.gov

IAAA Er ledende i USA's nationale indsats for at reducere alkoholrelaterede problemer ved at:

  • Udføre og støtte forskning indenfor en række videnskabelige discipliner, bl. a. genetik, neurologi, epidemiologi, skadelige som gavnlige effekter af alkoholindtagelse, forebyggelse og behandling.
  • Koordination af, og samarbejde med, andre forskningsinstitutioner, og med regeringsprogrammer med relation til alkohol.
  • Samarbejde med internationale, nationale, regionale og lokale tiltag i forhold til alkohol.
  • Oversætte og udbrede forskningsresultater til sundhedsarbejdere, forskere, beslutningstagere og offentligheden.


About Alcoholism – www.alcoholism.about.com

Udtømmende amerikansk side om alkohol.

Center of Alcohol Studies – http://alcoholstudies.rutgers.edu/

Amerikansk side om afhængighed.

The Center of Alcohol Studies (CAS) er et multidisciplinært institut som opsamler og udbreder viden om psykoaktive stoffer og deres konsekvenser, med særlig vægt på alkohol. Centerets brede program af grundlæggende og anvendt forskning udføres primært af videnskabsfolk fra de biologiske videnskaber (primært biokemi og neurofarmakologi), psykologi (både klinisk og eksperimentelt) og sociologi.

Her finder du masser af information om behandling, afhængighed, organisationer, forebyggelse, statistikker og litteratur.

Addiction Arena – www.addictionarena.com

Hjemmeside med videnskabelige udgivelser, bøger, magasiner og resourcer indenfor afhængighed, alkohol- og stofmisbrug, rådgivning og diagnosticering.

Flere organisationer og hjemmesider:

AAAP, American Academy of Addiction Psychiatry – www.aaap.org

American Psychiatric Association – www.psych.org

American Psychological Association – www.apa.org

AMA, American Medical Association – www.ama-assn.org

Amersa, Association for Medical Education and Research in Substance Abuse
www.amersa.org

ASAM, American Society of Addiction Medicine – www.asam.org

Center for Alcohol and Substance Abuse (CASA) at Columbia University – 
www.casacolumbia.org

Drug and Alcohol Treatment and Prevention – www.drugnet.net

Go Ask Alice - www.goaskalice.columbia.edu

Institute for Alcohol Studies – www.ias.org.uk

International Council on Alcoholism and drug Dependence, Inc. – www.ncadd.org

International Council on Alcohol and Addiction – www.icaa.de

International Society of Addiction Medicine – www.isamweb.com

Join Together Online – www.drugfree.org/join-together

NACoA - National Association of Children of Alcoholics – www.nacoa.net

National Institute on Drug Abuse (NIDA) – www.nida.nih.gov

Substance Abuse and Mental Health Services Administration – www.samhsa.gov

Web of Addictions – www.well.com/user/woa