Vort Formål

NGO Fontana’s primære formål er at fremme forebyggelse og reducere de negative konsekvenser for mennesker med en ”kemisk afhængighed” gennem oplysning, samarbejde med andre organisationer i udlandet, der har samme formål og tilbud om behandling til mennesker med en ”kemisk afhængighed”.

For at opnå dette formål arbejder NGO Fontana for

 • at etablere forbindelser med ligesindede organisationer
 • at øve indflydelse på de regionale og lokale beslutningsorganer for at få opbagning til indførelse af effektive evidensbaseret behandling af ”kemisk afhængighed”
 • at følge op på initiativer og markedsføring fra alkohol- og medicinindustrien

NGO Fontana’s opgaver

NGO Fontana er en medlemsbaseret organisation med kontorer i København, Ho Chi Minh City og Hanoi i Vietnam.

Vore indsatser omfatter:

Ad 1

 • fremme forståelsen af, at ”kemisk afhængighed” er en primær og kronisk lidelse, hvor psykosociale, hjernekemi, biologi, arv, kultur og andre elementer spiller forskellige roller, der gør at sygdommen i sin natur er uhyre kompleks
 • indsamling og spredning af data og analyser, der kaster lys over ”kemisk afhængighed” og dens negative konsekvenser
 • at stimulere en bred vifte af undervisnings- og træningsprogrammer til brug for arbejdspladser, skoler, sociale og lignende organisationer
 • at søge samarbejde med relevante nationale og internationale organisationer, der arbejder indenfor samme felt
 • deltage i og selv holde indlæg i møder og konferencer, hvor ”kemisk afhængighed” er til debat
 • støtte til initiativer og forskning indenfor områder, der kan fremme forståelsen af ”kemisk afhængighed”, behandling og skadesvirkninger af brug af alle stemningsændrende ”stoffer”

Ad 2 

 • at opnå indflydelse i den politiske beslutningsproces for at demonstrere, at visse behandlingsmodeller virker bedre end andre og at nogle overhovedet er uden effekt
 • relevant oplysning om alkohol, narkotika og afhængighedsskabende medicin, som kan danne grundlag for at træffe hensigtsmæssige beslutninger på området
 • individuelle interventioner
 • behandling af ”kemisk afhængighed”

Ad 3

 • I Danmark såvel som i Vietnam følger NGO Fontana regelmæssigt med i den væsentlige udvikling, der sker indenfor feltet ”kemisk afhængighed”, forebyggelse og behandling samt søger at fremme antallet af personlige kontakter
 • Vi organiserer diskussioner, møder og konferencer i såvel Danmark som i Vietnam omkring alle aspekter af ”kemisk afhængighed”

 

NGO Fontana’s fundamentale værdigrundlag er, at

 • i ethvert samfund bør den kollektive sundhed til enhver tid være væsentlig mere betydningsfuld end individuelle økonomiske interesser
 • alkohol og afhængighedsskabende medicin langt fra er almindelige konsumvarer. De kan være giftige og fysisk/psykisk afhængighedsskabende og skal derfor være under offentlig kontrol
 • produktion, markedsføring og konsumtion af alkohol og afhængighedsskabende medicin bør altid vedkomme politikere og beslutningstagere

 

NGO Fontana’s medlemmer anerkender derudover 

 • forbindelsen mellem tilgængeligheden af alkohol, narkotika og afhængighedsskabende medicin og de negative personlige og økonomiske konsekvenser for samfundet
 • nødvendigheden af at indføre regulativer som fundament for forebyggelsespolitiker og reduktion af skadesvirkninger
 • nødvendigheden af en balanceret indsats, som blandt andet omfatter oplysning, uddannelse og behandling